TOPteamTHUIS

 
 

TOPteamTHUIS is een kleinschalig samenwerkingsverband van zelfstandige zorgverleners in de thuiszorg. Wij richten ons vooral op zorgdiensten van 8 uur en langer. Kleinschalig betekent dat we het aantal klanten en zorgverleners beperkt houden, zodat alle zorgverleners elkaar kennen. Iedereen is op de hoogte van de situatie bij een beperkt aantal klanten. Alle zorgverleners staan voor elkaar in en kunnen elkaar vervangen als dat nodig is. De wens van de klant staat centraal. Aan het team is een maatschappelijk werkster verbonden met veel ervaring in de zorg.
Kleinschalige thuiszorg op particuliere basis

 

TOPteamTHUIS levert zorg van topkwaliteit bij mensen thuis in Gelderland en omstreken door goed opgeleide zorgverleners met veel ervaring. De zorgverleners zijn gediplomeerd verpleegkundigen of hebben door ervaring hetzelfde niveau. De zorgverleners verrichten alleen de handelingen waarvoor ze bevoegd zijn. De samenstelling van het team is hierop afgestemd.


Kleinschalig: we werken met een beperkt aantal volledig op elkaar ingespeelde teams.


U kunt als particulier bij ons terecht, dus ook als u beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB). 


U betaalt rechtstreeks aan zelfstandige zorgverleners, zonder bemiddelingskosten.


De maatschap TOPteamTHUIS is er voor de gemeenschappelijke kosten van de zorgverleners. De maatschap heeft geen winstoogmerk.

 

E info@topteamthuis.nl                     M 06 44590641                  Kamer van Koophandel 54205182 

U kiest voor TOPteamTHUIS omdat u goede, daadwerkelijke zorg wilt ontvangen die op een kleinschalige manier is georganiseerd. Van uw geld gaat geen cent naar winstbeogende bemiddelingskantoren.